Πληροφορική

Your success

Έτος 2016

Παρουσιάσεις

Καρακάνα Καλλιρόη
Ντόντα Κωνσταντίνος  
Ντόντα Μάριος
Ρούτσος Γεώργιος
Τσιώνα Ανδρονίκη-Δαυιδα  

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ακριβούσης Ιωάννης     
Πράτσα Θωμαϊς     
Καραϊσκος Κωνσταντίνος     
Καλλη Μαρία-Σταυρούλα     
Τσάνκο Φραντσέσκα
Σκούρας Βασίλειος     
Βασιλείου Αλέξανδρος
Νεγρίλα Αλέξανδρος    

Χρηση Η/Υ

Παπαδημητρίου Μαρία
Καραϊσκος Γεώργιος    
Σκούρας Βασίλειος
Σδράλλης Απόστολος

Έτος 2015

Χρήση Η/Υ

Ντόντα Μάριος
Καρακάνα Καλλιρόη
Ρούτσος Γεώργιος
Τσιώνα Ανδρονίκη-Δαυιδα
Κασαπλέρης Παναγιώτης
Ακριβούσης Ιωάννης
Πράτσα Θωμαϊς
Καραϊσκος Κωνσταντίνος
Καλλη Μαρία-Σταυρούλα
Τσάνκο Φραντσέσκα
Σκούρας Βασίλειος
Βασιλείου Αλέξανδρος
Ντόντα Κωνσταντίνος    
Λαμπράκης Ιωάννης
Μόσιου Σοφία-Μαρία
Οκριασβιλι Μαρία

Επεξεργασία Κειμένου

Ντόντα Μάριος
Ρούτσος Γεώργιος
Τσιώνα Ανδρονίκη-Δαυιδα
Κασαπλέρης Παναγιώτης
Ακριβούσης Ιωάννης
Πράτσα Θωμαϊς
Καραϊσκος Κωνσταντίνος
Καλλη Μαρία-Σταυρούλα
Τσάνκο Φραντσέσκα
Σκούρας Βασίλειος
Βασιλείου Αλέξανδρος
Ντόντα Κωνσταντίνος    
Λαμπράκης Ιωάννης
Μόσιου Σοφία-Μαρία
Οκριασβιλι Μαρία

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ντόντα Μάριος
Ντόντα Κωνσταντίνος    
Ρούτσος Γεώργιος
Καρακάνα Καλλιρόη