Στόχος μας

Our target

Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης ανταποκρινόμενη πάντα στις ανάγκες της Σύγχρονης Εποχής.

Η σωστή προετοιμασία των μαθητών μας για την απόκτηση πτυχίων Αγγλικών και Πληροφορικής όλων των βαθμίδων χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος φιλικού κι ευχάριστου για τον κάθε μαθητή μας.

Η παροχή στους μαθητές μας ανεπτυγμένων δεξιοτήτων στην Αγγλική Γλώσσα αλλά και στην Πληροφορική, ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να εκμεταλλεύονται τις όποιες επαγγελματικές ευκαιρίες τους δίνει η παγκόσμια πραγματικότητα.