Αγγλικά

English

Πιστεύουμε:

Ότι κάθε μαθητής έχει δικαίωμα στη γνώση και μπορεί να επιτύχει τους στόχους του.

Εφαρμόζουμε:

Πρωτοποριακές Μεθόδους Διδασκαλίας βασισμένες σε διεθνή πρότυπα.

Διδάσκουν:

Έμπειροι καθηγητές απόφοιτοι Αγγλικής Φιλολογίας με Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών.

Διαθέτουμε:

Σύγχρονες κι άνετες κτιριακές εγκαταστάσεις με Διαδραστικούς Πίνακες σε κάθε αίθουσα και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών μας.

Προετοιμάζουμε:

Άριστα τους μαθητές μας αγγίζοντας πάντα μέχρι τώρα υψηλά ποσοστά επιτυχίας (98% και άνω).

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ.